ZLV Online

Název článku:Vývoj kvantitatívnej produkcie smrekového porastu s rozdielnym východiskovým počtom sadeníc a spôsobom výchovy
Číslo:1
Rok:2013
Autor:Igor Štefančík

Popis článku

Vývoj kvantitatívnej produkcie smrekového porastu s rozdielnym východiskovým počtom sadeníc a spôsobom výchovy.
[Quantitative production of spruce stands with different initial spacing and tending regime] 37 - 49.