ZLV Online

Název článku:Vývoj somatických embryí chlumního ekotypu smrku ztepilého v souvislosti se změnami endogenního obsahu spermidinu, putrescinu a sperminu
Číslo:3
Rok:2009
Autor:Helena Cvrčková, Jana Malá, Pavlína Máchová, Milena Cvikrová

Popis článku

Vývoj somatických embryí chlumního ekotypu smrku ztepilého v souvislosti se změnami endogenního obsahu spermidinu, putrescinu a sperminu.
[Development of somatic embryos of Norway spruce hurst ecotype in connection with content changes of spermidine, putrescine and spermine] 213 - 217.