ZLV Online

Název článku:Zahraničné príklady integrácie verejnoprospešných funkcií do trhového mechanizmu
Číslo:1
Rok:2012
Autor:Zuzana Sarvašová, Jana Lásková, Lukáš Fodrek

Popis článku

Zahraničné príklady integrácie verejnoprospešných funkcií do trhového mechanizmu.
[Foreign examples of public functions integration into the market mechanism] 63 - 73.