ZLV Online

Název článku:Změny ve společenstvu půdních pancířníků (Oribatida) porostů břízy ovlivněných vápnitým dolomitem
Číslo:1
Rok:2014
Autor:Emanuel Kula

Popis článku

Změny ve společenstvu půdních pancířníků (Oribatida) porostů břízy ovlivněných vápnitým dolomitem.
[Changes in soil Oribatid mite assemblages in birch stands affected by dolomitic limestone] 1 - 10.