Útvar Ekologie lesa – aktivity a projekty přeshraniční spolupráce

Dvoustranná spolupráce v rámci aktivit programu ICP Forests

Pravidelné setkávání, semináře a výměna zkušeností s pracovníky Lesnického výzkumného ústavu ve Zvoleně.
2022 – Hnanice, Jižní Morava –sborník abstraktů, PDF 1,5 MB
2018 – Terchová, Malá Fatra – sborník abstraktů, PDF 1,4 MB
2016 – Richtrovy boudy, Krkonoše – sborník abstraktů, PDF 1,8 MB
2013 – Podlesok, Slovenský ráj
2011 – Zbraslav, Praha
2009 – Zuberec, Roháče
2007 – Sepetná, Beskydy
2005 – Liptovský Ján, Nízké Tatry
2003 – Ledeč nad Sázavou, Vysočina
2001 – Gabčíkovo, Dunajská Streda
2000 – Uherské Hradiště, Buchlovské vrchy

 

Česko – Saský workshop pro posílení spolupráce mezi VÚLHM a Kompetenzzentrum Saských státních lesů

3rd Bilateral workshop of forest research institutions from the Czech Republic and Saxony | Deštné v Orlických horách, 21. – 22. 9. 2022
Sborník příspěvků, PDF 2,7 MB

2nd Bilateral Workshop of Forest Research Institutions from the Czech Republic and Saxony | Wermsdorf, Saxony, 5. – 6. 11. 2019
Sborník příspěvků, PDF 1,9 MB

Krušné hory – das Erzgebirge 2017 a common issue | Bilateral workshop of forest research institutions from the Czech Republic and Saxony | Most 26. – 27. 9. 2017
Sborník příspěvků, PDF 2,5 MB

 

Deutsche Verband Forstlicher Forschungsanstalten (DVFFA)

Pracovníci útvaru Ekologie lesa se od roku 2017 účastní akcí DVFFA, Sekce výživa lesa. Semináře a odborná setkání této sekce se konají každé dva roky, od roku 2019 i s aktivní účastí pracovníků útvaru (prezentace výsledků). Semináře jsou přílezitostí pro výměnu informací, zkušeností nebo pro přípravu společných aktivit. Dosud jsme se účastnili následujících seminářů:
3. – 5. 5. 2017 – Gotha, Německo
4. – 7. 6. 2019 – Davos, Švýcarsko (Novotný R., Šrámek V. Das Ungleichgewicht zwischen Stickstoff und anderen Nährstoffen in der Waldernährung in Tschechien)
29. – 30. 9. 2022 – Nürnberg, Německo (Novotný R., Šrámek V., Fadrhonsová V., Hellebrandová K. Nutzung von Reiserholz und Nachhaltigkeit der Nährstoffbilanz in Waldbeständen – wie sieht die Situation in Tschechien aus?)
15. – 18. 5. 2024 – Loket, Česká republika

 

INTERREG Bavorsko – Česká republika

Projekt č. 070 – Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce. Projekt řešený ve spolupráci s IKOM Stiftland, Hochschule Landshut a Chevak, a. s. (leden/2017 – březen/2020)