Vyhodnocování kvality a účinnosti vápnění a hnojení lesů

Tato činnost zahrnuje servis pro vlastníky lesa v oblasti kontroly a dlouhodobého vyhodnocování účinnosti provedených melioračních opatření.

Kontrola provádění aplikací u jednotlivých vlastníků má za cíl zajistit efektivnost, správnost a účinnost prováděné chemické meliorace. Spočívá v analýze chemických a fyzikálních vlastností aplikovaných melioračních materiálů. Zjišťovány jsou jak obsahy účinných látek, tak rizikových prvků, aby byla minimalizována ekologické rizika zásahů. Dále je kontrolováno dodržení předepsaných dávek a rovnoměrnost aplikací. Potvrzení o kontrolách jsou nutným podkladem pro fakturaci ze strany dodavatelů provádějících zásahy u jednotlivých vlastníků lesa.

Hodnocení dlouhodobé účinnosti provedených melioračních zásahů se opírá o opakované chemické analýzy půd a asimilačních orgánů dřevin v ošetřených oblastech a na kontrolních plochách bez zásahu v intervalu dvou, pěti a deseti let od provedení chemické meliorace. Kromě údajů o celkovém vývoji situace jsou výsledky také základním nástrojem rozhodování o potřebě opakování melioračních zásahů u jednotlivých vlastníků lesů.

V roce 2014 byly VÚLHM vydány certifikované metodiky upravující postupy kontroly aplikací vápnění (Lesnický průvodce 6/2014) a výběr ploch pro vápnění lesních půd (Lesnický průvodce 7/2014). Metodika kontroly aplikace vápnění lesních porostů byla aktualizována v roce 2021 (Lesnický průvodce 7/2021).