Sborník z roku 2014 na téma Chřadnutí smrku…


Pramen (doporučená citace sborníku):

Novák, J., Dušek, D. (eds.): Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. 56 s. – ISBN 978-80-7417-079-9. (On-line)


Přednášky a referáty:

Slodičák, M. (2014): Příčiny chřadnutí smrku na Opavsku. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 5–8. – ISBN 978-80-7417-079-9.

Čermák, P. (2014): Jak reaguje smrk na klimatické změny. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 9–15. – ISBN 978-80-7417-079-9.

Šrámek, V., Novotný, R., Lomský, B., Fadrhonsová, V. (2014): Chřadnutí smrkových porostů a stav lesních půd. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 16–19. – ISBN 978-80-7417-079-9.

Jankovský, L. (2014): Role houbových patogenů v chřadnutí smrku. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 20–30. – ISBN 978-80-7417-079-9.

Holuša, J., Trombik, J. (2014): Kůrovci na smrku a chřadnutí smrku. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 31–35. – ISBN 978-80-7417-079-9.

Novák, J., Dušek, D., Slodičák, M. (2014): Pěstební opatření v oblasti chřadnutí smrku. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 36–42. – ISBN 978-80-7417-079-9.

Jeniš, J. (2014): Chřadnutí smrkových porostů ve správě VLS ČR, s. p., divize Lipník n. B. – popis a vývoj situace a stavu smrkových porostů. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 43–47. – ISBN 978-80-7417-079-9.

Dušek, M. (2014): Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy – poznatky z praxe. In: Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy. Sborník přednášek odborného semináře. Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014. Sestavili J. Novák & D. Dušek. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2014. s. 48–50. – ISBN 978-80-7417-079-9.


Pro webové stránky připravili: Ing. Jiří Novák, Ph.D. a Ing. David Dušek, Ph.D.; Výzkumná stanice Opočno

Poslední revize, změna či aktualizace obsahu stránky: 24. listopadu 2023


/sr/