Konference a semináře profesních spolků lesních školkařů ČR a SR (výběr z období let 2016-2023):


Sdružení lesních školkařů ČR (https://www.lesniskolky.cz):


Digitální verze sborníku příspěvků ze semináře Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2023. Sestavila Jana Kostelníková. Třemošnice-Starý Dvůr [Hotel Kraskov], 7. června 2023. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR 2023: 60 s. – ISBN [on-line] 978-80-908196-4-1.  In: Vulhmop.cz (on-line). Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/sbornik-aktualni-problematika-2023.pdf (On-line)

Digitální a tisková verze sborníku odborných příspěvků Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2022. Sestavila Jana Kostelníková.  Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR 2022: 80 s. – ISBN [print] 978-80-908196-0-3; ISBN [on-line] 978-80-908196-1-0.  In: Vulhmop.cz (on-line). Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/Sbornik_Aktualni_problematika_2022.pdf (On-line)

Digitální verze sborníku odborných příspěvků Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2021. Sestavila Jana Kostelníková. 1. vydání. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR 2021: 80 s. – ISBN 978-80-906781-9-4.  In: Vulhmop.cz (on-line). Publikováno 8. dubna 2021. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/Sbornik-aktualni-problematika-2021.pdf (On-line)

Seminář Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2020. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2020. Třebíč, 5. – 6. února 2020. Sestavila J. Kostelníková. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR 2020. (On-line)

Seminář Aktuální problematika školkařství ČR v roce 2019. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2019. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 12. a 13. února 2019. Sestavil P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019. (Sborník on-line)

Seminář Aktuální problematika školkařství ČR v roce 2018. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2018. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 10. a 11. ledna 2018. Sestavil P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018. (Sborník on-line)

Seminář Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019. Sborník příspěvků z celostátního semináře. (On-line)

Seminář Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. a 30. 5. 2018. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018. Sborník příspěvků z celostátního semináře. (On-line)

Seminář Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017. (Sborník on-line)

Seminář Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016b. Sborník příspěvků z celostátního semináře. (On-line)

Seminář Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016a. (On-line)

 


Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky (http://www.skolkari.eu):


Konferencia Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2023. Liptovský Ján, 21. a 22. 6. 2023. Ed(s): M. Sušková a D. Bednárová. Liptovský Mikuláš, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky v spolupráci s NLC – LVÚ Zvolen 2023. 150 str. – ISBN 978-80-972697-4-6. (Zborník príspevkov on-line)

Konferencia Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2022. Liptovský Ján, 29. a 30. júna 2022. Ed. M. Sušková. Liptovský Mikuláš-Iľanovo, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2022. (Zborník príspevkov on-line)

Konferencia Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2019. Liptovský Ján, 19. a 20. júna 2019. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2019. (Zborník príspevkov on-line)

Seminár Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2018. Liptovský Ján, 20. a 21. júna 2018. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky2018. (Zborník príspevkov on-line)

Seminár Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017. Liptovský Ján, 20. a 21. júna 2017. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2017. (Zborník príspevkov on-line).

Seminár Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016. (Zborník príspevkov on-line)


Datum publikování: 29. října 2019

Datum poslední aktualizace stránky: 14. listopadu 2023

/zl-sr/