Projekt řešený s podporou města Hradec Králové (2016)

Pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. – Výzkumné stanice Opočno realizují od března do prosince roku 2016 projekt, který je podporován statutárním městem Hradec Králové:

Název projektu:

Mapování stromového inventáře v jádrové zóně přírodní památky Černá stráň

Koordinátor projektu: Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.

Cílem projektu je zmapování stromového inventáře v jádrové části (přes 8 ha) území PP Černá stráň v majetku města Hradec Králové, hospodaří zde Městské lesy Hradec Králové a.s. Projekt navazuje na mapování sousedící PP Sítovka realizované v roce 2014. Stromový inventář na území PP bude zaměřen metodikou plošné provozní inventarizace s využitím technologie FieldMap. Realizace přispěje k zachycení současného stavu území s možností hodnocení jeho vývoje ve vztahu k předmětu ochrany přírody i k poznání přirozených procesů v lesích nižších poloh. Výstupem projektu bude souhrnná zpráva o stavu stromového inventáře v jádrové části PP Černá stráň včetně mapových výstupů. Zjištěné informace přispějí k environmentální osvětě městské veřejnosti o charakteru lesních porostů a významu ochrany v PP Černá stráň. Výstupy bude možné využít i pro praktickou výuku žáků a studentů na území města. Projekt je realizován s podporou města Hradec Králové z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro rok 2016, a to v rámci finančních příspěvků na péči o životní prostředí města a na ekologické projekty (smlouva č. 2016/0224).

Informaci pro webové stránky připravil: Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.

Datum poslední revize (aktualizace) stránky: 15. července 2019