Projekty pracovníků Výzkumné stanice Opočno zahajované v roce 2015

Projekty s předpokládaným zahájením řešení v dubnu 2015 (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 – „KUS“: Podprogram II – Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství):

[table “” not found /]

Projekty s předpokládaným zahájením řešení v dubnu 2015 (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 – „KUS“: Podprogram III – Podpora politiky agrárního sektoru):

[table “” not found /]

Projekty zahájené v lednu 2015 (koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.):

[table “” not found /]

Informace o projektech s předpokládaným zahájením v roce 2015 připravil: Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Datum poslední revize stránky: 16. července 2019