Projekty

Název projektu:Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin
Číslo:26694/2008-16210/VZ-38
Rok:2008 - 2011
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.
Řešitel: prom. biol. Zdeňka Procházková, CSc., Ing. Václav Nárovec, CSc., doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D., RNDr. Jarmila Martincová, Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Lena Bezděčková

Popis projektu

Podrobnosti o dílčích aktivitách pověření MZe z let 2008 až 2011:

Koncepce poradenství pro lesní semenářství a školkařské provozy na Výzkumné stanici Opočno z let 2008-2011.

Tradice posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin na VS Opočno.

Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola.