Projekty

Název projektu:Kategorizace a optimalizace managementu melioračních okrsků pro zvýšení retenční funkce lesa
Číslo:QK21020386
Rok:2021 - 2023
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Vladimír Černohous, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. František Šach, CSc., Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D., Ing. Robert Hruban, Ing. Karel Taubr

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření metodického přístupu, který podpoří ochranu a obnovu přirozeného vodního režimu v lesích, včetně posílení retenční kapacity lesních stanovišť, a to optimalizací managementu hospodaření v lesích se specifickým (nadlimitním) vodním režimem lesních půd, vymezených jako hydromeliorační okrsky.

Hlavní výstupy projektu

Certifikovaná metodika
Špulák O., Mansfeld V., Hruban R., Kacálek D., Taubr K., Černohous V.: Metodika postupu rozlišení a využití lesnických hydromelioračních okrsků pro zvýšení retenční funkce lesa. Certifikovaná metodika. 70 s.

Soubor map
Hruban R., Špulák O.: Soubor map: Typové lesnické hydromeliorační okrsky a jejich diferenciace pro zvýšení retenční funkce lesa. Specializovaná mapa s odborným obsahem. 68 s. + elektronické mapy

Sborník z odborného semináře
Špulák O. (ed.): Možnosti využití melioračních okrsků pro zvýšení retence a akumulace vody v lesích. Sborník ze semináře konaného dne 24. 10. 2023 v Třeboni. VÚLHM, VS Opočno, 41 s.

Odborný článek
Špulák O., Kacálek D., Černohous V.: Groundwater Fluctuation of a Meliorated Forest Catchment in Connection with the Climate and the Growth of Forest Stands—30 Years of Monitoring. Water 2023, 15, 432.

Software
Špulák O., Hruban R.: Automatizovaný software na analýzu dat digitálního modelu reliéfu pro účely aplikace metodiky lesnických hydromelioračních okrsků. Technická dokumentace k programu SAGA_MeliOkr_Anal, verzi 2023‐11‐27