Projekty

Název projektu:Kategorizace a optimalizace managementu melioračních okrsků pro zvýšení retenční funkce lesa
Číslo:QK21020386
Rok:2021 - 2023
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Vladimír Černohous, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. František Šach, CSc., Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D., Ing. Robert Hruban, Ing. Karel Taubr

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření metodického přístupu, který podpoří ochranu a obnovu přirozeného vodního režimu v lesích, včetně posílení retenční kapacity lesních stanovišť, a to optimalizací managementu hospodaření v lesích se specifickým (nadlimitním) vodním režimem lesních půd, vymezených jako hydromeliorační okrsky.