Projekty

Název projektu:Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek
Číslo:TA04021467
Rok:2014 - 2017
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Václav Nárovec, CSc., David Šimek, Mgr. Jitka Součková, Ing. Přemysl Němec
Spoluřešitel cizí:LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem

Popis projektu

Cílem projektu je navrhnout a ověřit postupy managementu udržování úrodnosti půd v lesních školkách, a to jak s ohledem na trhem požadovaný sortiment prostokořenných školkařských výpěstků a jejich výsadbyschopnost a kvalitu, tak i z hlediska snižování ekologické zátěže (intenzity hnojení) na produkčních plochách školkařsky obhospodařovaných pozemků. Důležitou věcnou náplní řešeného inovačního projektu je analyzovat aktuální situaci na úseku agrochemické půdní kontroly (agrochemického zkoušení půd) na pozemcích provozovatelů tuzemských lesních školek a navrhnout a ověřit parametry pro využití standardních metod agrochemického zkoušení zemědělských půd, které se v ČR již dlouhodobě na zemědělském půdním fondu aplikuje (laboratorní analytické postupy metodou Mehlich III).

Další podrobnosti na serveru www.vulhm.cz.

Přehled projektových výstupů.