Projekty

Název projektu:Standardizované pěstební substráty pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin
Číslo:TA03020551
Rok:2013 - 2016
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Václav Nárovec, CSc.
Řešitel: Ing. Václav Nárovec, CSc., Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., David Šimek, Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.
Řešitel cizí:Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice
Spoluřešitel cizí:Rašelina a. s. Soběslav

Popis projektu

Cílem projektu je navrhnout a ověřit pěstební substráty, které zajistí optimální růst krytokořenných semenáčků lesních dřevin a zároveň sníží vymývání hnojiv ze substrátu do podzemních vod. Modelové substráty budou připraveny na bázi rašeliny, pro jejich přípravu budou použity nejen různé typy rašeliny (tmavá, přechodová, světlá), ale i rašeliny těžené různými způsoby (frézováním, borkováním). Pro úpravu fyzikálních vlastností bude rašelina v substrátech doplněna komponenty (kokosová vlákna, perlit), které zvyšují vzdušnou kapacitu, a také komponenty, které zvyšují sorpci kationů (jíly, zeolity). Navržené složení pěstebních substrátů bude prověřováno na různých lokalitách v provozních podmínkách lesních provozů. V některých vegetačních pokusech se bude průběžně sledovat složení odtokových vod. Výsledky projektu budou využity při výrobě pěstebních substrátů (Rašelina, a. s. Soběslav, další profesionální výrobci, školkařské podniky, které si samy připravují pěstební substráty), při užití pěstebních substrátů (školkařské podniky) a při zadávání zakázek (školkařské podniky, státní správa, kontrolní orgány).

Projektové výstupy a jejich pozdější rozpracování v navazujících úkolech (viz také 2. doplněné vydání certifikované metodiky z roku 2018).

Shrnutí poznatků výzkumného projektu TA03020551 v referátu, prezentovaném na školkařském semináři v Třebíči (Nárovec et al. 2017).