Projekty

Název projektu:Udržitelné hospodaření v lesích drobných vlastníků
Číslo:QK21020371
Rok:2021 - 2023
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Jan Bartoš, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., Ing. Hana Bajajová, Ing. Josef Cafourek, Ph.D., Ing. Jan Lubojacký, Ph.D., Ing. Jan Liška, Ing. František Havránek, CSc.
Spoluřešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze

Popis projektu

Cílem projektu je přinést podklady pro zlepšení hospodaření v lesích drobných vlastníků. Na základě současných poznatků budou formulovány a ověřeny postupy hospodaření v lesích drobných vlastníků včetně jejich ekonomického zhodnocení. Dílčími cíli jsou návrh metodiky managementových opatření diverzifikovaných podle charakteru majetku, doporučení pro rozhodování státní správy lesů a návrh úpravy dotační politiky. Specifickým cílem projektu je přímý transfer a demonstrace poznatků a doporučení uživatelům.

Výstupy projektu

Sborník semináře s praktickými ukázkami

Postupy hospodaření v malolesích I.
Postupy hospodaření v malolesích II.
Postupy hospodaření v malolesích III.
Postupy hospodaření v malolesích IV.
Postupy hospodaření v malolesích V.

Certifikované metodiky

Metodiky jsou aktuálně připravovány na vydání v edici Lesnický průvodce.