Projekty

Název projektu:Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích za využití poloodrostků a odrostků nové generace
Číslo:TA04021671
Rok:2014 - 2017
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Václav Nárovec, CSc., Ing. Pavel Burda, Ph.D., David Šimek, Dušan Bartoš
Řešitel cizí:Ing. Pavel Burda, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze

Popis projektu

Cílem projektu je poskytnout vlastníkům a správcům lesních majetků, jakož i lesnickým firmám (fyzickým a právnickým osobám), které podnikají v oblasti zajišťování a komplexních dodávek pěstebních (zalesňovacích) prací, soubor metodických doporučení a praktických návrhů (postupů) pro širší využívání sadebního materiálu kategorie listnatých poloodrostků a odrostků nové generace (PONG) při zakládání lesa na vybraných ekologicky nebo produkčně specifických lesních stanovištích a na modelových typech pozemků určených k obnově lesa, k zalesnění a k lesnické rekultivaci. (Další podrobnosti…)

Projektové výstupy (aplikované výsledky, publikované práce).

Sborník příspěvků ze školkařského semináře (Hlubočky-Hrubá Voda, 29. a 30. 5. 2018) s příspěvky k tématu poloodrostků nové generace.