Aktuality

Seminář Poznatky z oblasti lesnického využívání nepůvodních dřevin

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin
uspořádal 17. října 2023
za podpory Ministerstva zemědělství ČR

Informační seminář

Poznatky z oblasti lesnického využívání nepůvodních dřevin

Cílem semináře bylo zpřístupnit odborné veřejnosti aktuální informace související s pozitivy i úskalími vztahujícími se k problematice využívání introdukovaných dřevin v rámci lesního hospodářství ČR.

Prezentace ze semináře

Kontakt: Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D. e-mail: pnovotny@vulhm.cz

Ilustrační foto: korkovník amurský, autor Jiří Čáp