ZLV Online

Název článku:Kategorizace lesů a její ekonomické aspekty
Číslo:Special
Rok:2010
Autor:Václav Kupčák

Popis článku

Kategorizace lesů a její ekonomické aspekty.
[Economic aspects of forest categorization] 105 - 113.