ZLV Online

Název článku:Marketingový pohled na výsledky výzkumu vnímání lesů a lesnictví
Číslo:Special
Rok:2010
Autor:Marcel Riedl

Popis článku

Marketingový pohled na výsledky výzkumu vnímání lesů a lesnictví.
[The results of forestry public opinion survey from a marketing point of view] 1 - 9.