ZLV Online

Název článku:Potenciál lesní dendromasy pro energetické využití a energetická koncepce České republiky
Číslo:Special
Rok:2007
Autor:Martin Chytrý

Popis článku

Potenciál lesní dendromasy pro energetické využití a energetická koncepce České republiky.
[The potential of forest dendromass suitable for energy utilization and energy policy in the Czech Republic] 21 - 25.