ZLV Online

Název článku:Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) – jeho množení, pěstování a likvidace: review
Číslo:1
Rok:2020
Autor:Ivan Kuneš, Martin Baláš

Popis článku

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) – jeho množení, pěstování a likvidace: review.
[Black locust (Robinia pseudoacacia) – its propagation, silviculture and eradication: review] 11-19