ZLV Online

Název článku:Vliv hektarového počtu na kvalitu tyčkovin buku lesního
Číslo:1
Rok:2010
Autor:Jan Bartoš, Jiří Souček

Popis článku

Vliv hektarového počtu na kvalitu tyčkovin buku lesního.
[Quality of small-pole-stage beech related to stand density] 33 - 37.