ZLV Online

Název článku:Vliv jedle obrovské na stav lesních půd: případová studie
Číslo:2
Rok:2018
Autor:Martin Fulín, Vilém Podrázský, Martin Baláš

Popis článku

Vliv jedle obrovské na stav lesních půd: případová studie.
[Impact of grand fir on the conditions of forest soils: a case study] 129 - 135.