ZLV Online

Název článku:Výskyt nepovolených skládek na pozemcích určených k plnění funkcí lesa
Číslo:3
Rok:2012
Autor:Aneta Fechtnerová

Popis článku

Výskyt nepovolených skládek na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
[Illegal dumping on lands providing services of forest] 241 - 248.