Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Je lesnickým výzkumným ústavem, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR. Hlavní náplní je řešení vědeckovýzkumných projektů v odvětví lesního hospodářství a myslivosti a účast při zavádění výsledků do praxe. Další činností je zajišťování 
expertních a poradenských služeb pro státní správu a vlastníky lesů všech kategorií.

Sídlo: Strnady 136
252 02 Jíloviště

Doručovací pošta:
156 00 Praha 5 – Zbraslav

Telefon: +420 257 892 222
E-mail:  
E-podatelna:
Datová schránka : 5p7ua5u

 

WebArchiv