Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

VÚLHM je lesnickým výzkumným ústavem, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR. Hlavní náplní činnosti je řešení vědeckovýzkumných projektů v odvětví lesního hospodářství a myslivosti a účast při zavádění výsledků do praxe. Další činností je zajišťování expertních a poradenských služeb pro státní správu a vlastníky lesů všech kategorií.

 
WebArchiv   WEBMAIL - VULHM

Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity
v lesích v chráněných územích