Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.  se sídlem Strnady 136 (PSČ 252 02 Jíloviště) je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství. Rozhodující podíl činnosti ústavu tvoří řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství (LH) a zajišťování expertních, poradenských a dalších službových činností pro státní správu LH a pro vlastníky lesů všech kategorií. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady je resortním lesnickým výzkumným ústavem.  

 

Adresa: Strnady 136, 252 02 Jíloviště

Doručovací pošta: 156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 257 892 222
E-mail:

Odkazy na lokální útvarové servery (a další vybrané stránky): 

Útvar pěstování lesa - Výzkumná stanice Opočno
Útvar reprodukčních zdrojů – Výzkumná stanice Kunovice

Datum poslední aktualizace: 14. října 2014