Aktuality

Seminář Aktuality v oblasti introdukce lesních dřevin

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Útvar Biologie a šlechtění lesních dřevin

uspořádal  8. září 2022

Za podpory Ministerstva zemědělství ČR

Informační seminář

Aktuality v oblasti introdukce lesních dřevin

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace související s využíváním introdukovaných dřevin v lesním hospodářství ČR, zejména představit výsledky hodnocení provenienčních pokusů založených VÚLHM, v. v. i.

Prezentace ke stažení

Použité foto: šišky jedle stejnobarvé a jedle řecké, autor V. Bažant