Seminář Aktuality z oblasti introdukce lesních dřevin

Útvar Biologie a šlechtění lesních dřevin

Informační seminář Aktuality z oblasti introdukce lesních dřevin

7. září 2021

Cílem semináře bylo poskytnout aktuální informace související s využíváním introdukovaných dřevin v LH ČR a představit výsledky hodnocení provenienčních pokusů založených VÚLHM, v. v. i.

Prezentace ke stažení

Produkce douglasky tisolisté (Ing. Jiří Tomec, ČIŽP, OI Praha)

Nová legislativní úprava invazních druhů z pohledu lesních dřevin (Ing. Petr Novotný, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., Strnady)

Kaštanovník jedlý (Ing. Lenka Vopálka Melicharová, Ph.D.; prof. Ing. Ivo Kupka, CSc., FLD ČZU v Praze)

Provenienční pokus s borovicí černou (Ing. Jiří Čáp, VÚLHM, v. v. i., Strnady)

Zhodnocení růstu cizokrajných druhů smrků na školním polesí SLŠ a VOŠL Trutnov (Ing. František Beran, VÚLHM, v. v. i., Strnady)

Introdukované dřeviny ve vybraných zemích (RNDr. Václav Buriánek, VÚLHM, v. v. i., Strnady)

Výzkum citlivosti vybraných druhů rodu Abies k probíhajícím změnám prostředí (Ing. Josef Frýdl, CSc., VÚLHM, v. v. i., Strnady)

Růst potomstev modřínu opadavého (Ing. Bc. Jaroslav Dostál, VÚLHM, v. v. i., Strnady)

Pěstební aspekty vybraných druhů introdukovaných dřevin (Ing. Martin Fulín, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., Strnady)