Aktuality

Seminář o tisu červeném

4. – 5. srpna 2022 uspořádaly

Lesní úřad Děčín, p. o.

a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

za podpory Ministerstva zemědělství ČR

pracovní seminář

MANAGEMENT TISU ČERVENÉHO

Cílem semináře byl pokus o vytvoření širší platformy usnadňující vzájemnou spolupráci, výměnu kontaktů, aktuálních informací a empirických zkušeností mezi pracovníky různých organizací profesionálně či dobrovolně se zabývajících managementem domácích populací silně ohroženého zvláště chráněného tisu červeného.

Prezentace ke stažení