Na plochách je prováděno základní měření meteorologických parametrů na volné ploše, která by neměla být příliš vzdálena od vlastní monitorační plochy (max. 3 km) a v ideálním případě by měla dlouhodobě splňovat požadavky na meteorologická měření specifikovaná WMO. Tento standard však nelze dodržet na všech plochách.

Mezi základní měřené parametry patří teplota a vlhkost vzduchu, intenzita slunečního záření a množství srážek v bezmrazovém období. Od roku 2010 jsou pro většinu stanic k dispozici také údaje o směru a rychlosti větru ve výšce 10 m měřené mechanickými anemometry. Stanice jsou kontrolovány zhruba jednou za tři měsíce, kdy je prováděna výměna baterií a základní údržba. Na většině stanic je k dispozici přenos dat pomocí GSM modemů, který umožňuje kontinuální kontrolu činnosti stanice. Průběžně lze měřená data sledovat také na webových stránkách.

Měření základních parametrů je na třech lokalitách, kde je k dispozici elektrická přípojka, rozšířeno o měření zimních srážek (vytápěný srážkoměr) a směru a rychlosti větru sonickým anemometrem. Na vybraných plochách jsou měřeny také vlastnosti půdy v lesním porostu. Jde o měření teploty půdy ve třech hloubkách (10, 30 a 50 cm), půdního vodního potenciálu ve třech hloubkách a ve dvou opakováních a relativní vlhkosti půdy (obj. %) v hloubkách 10, 30 a 50 cm.