ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Trvalo-udržateľný manažment lesov na Slovensku s dôrazom na ekonomický, environmentálny a sociálny aspekt

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
Miroslav Kovalčík: Trvalo-udržateľný manažment lesov na Slovensku s dôrazom na ekonomický, environmentálny a sociálny aspekt.
[Sustainable management of Slovak forests with emphasis on economic, environmental, and social aspect] 1–9

Vztah vodního stresu měřeného tlakovou komorou k ujímavosti semenáčků borovice lesní vystavených vysychání

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
Jan Leugner, Jarmila Martincová, Evelína Erbanová: Vztah vodního stresu měřeného tlakovou komorou k ujímavosti semenáčků borovice lesní vystavených vysychání.
[Relation of water stress measured by pressure chamber to the performance of pine (Pinus Sylvestris) seedlings exposed to drying] 10–15

Okus dřevin býložravci jako významný faktor ovlivňující společenstvo ptáků v ekosystému lužního lesa

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
Petr Čermák, Ivo Machar, Jarmila Filippovová: Okus dřevin býložravci jako významný faktor ovlivňující společenstvo ptáků v ekosystému lužního lesa.
[Ungulate browsing as an important factor influencing birds community in floodplain forests ecosystem] 16–24

Modelová analýza invazivní strategie lýkožrouta smrkového v podmínkách LS Dvůr Králové

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
Tomáš Hillermann, Jaromír Štůsek: Modelová analýza invazivní strategie lýkožrouta smrkového v podmínkách LS Dvůr Králové.
[Model analysis of the bark beetle invasive strategy in conditions of the Dvůr Králové forest district administration (Czech Republic)] 25–36

Vliv výchovných zásahů na vývoj mladých chřadnoucích smrkových porostů

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
David Dušek, Jiří Novák, Marian Slodičák, Dušan Kacálek: Vliv výchovných zásahů na vývoj mladých chřadnoucích smrkových porostů.
[The impact of thinning on development of young declining spruce stands] 37–44

Analýza objemových rozdílů při prvotním příjmu surového dříví dle výrobních lokalit

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
Pavel Natov, Ondřej Nuhlíček, Jiří Dvořák, Leszek Marcin Szala, Hana Syrovátková: Analýza objemových rozdílů při prvotním příjmu surového dříví dle výrobních lokalit.
[Analysis of volume differences occuring during timber scaling on different production locations] 45–50

Vyhodnocení hydrologického roku 2017 v experimentálních povodích Červík a Malá Ráztoka

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
Zdeněk Vícha: Vyhodnocení hydrologického roku 2017 v experimentálních povodích Červík a Malá Ráztoka, odborné sdělení.
[Evaluation of the hydrological year 2017 in experimental basins Červík and Malá Ráztoka, the Moravian-Silesian Beskids, Czech republic, short communication] 51–55