Buriánek Václav, RNDr.

E-mail:
Telefon:257 892 207
Mobil:602 949 924
Útvar:Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin
Linka:207
Funkce:Výzkumný a vývojový pracovník

Zabývá se ochranou genetických zdrojů listnatých dřevin, jejich šlechtěním a provenienčním výzkumem. Ve spolupráci s útvarem ekologie pracuje na monitoringu lesní vegetace, hodnocení zdravotního stavu stromů a vizuálního poškození vegetace ozónem. Zabývá se též problematikou biodiverzity lesních ekosystémů v souvislosti s realizací Úmluvy o biologické rozmanitosti v oblasti lesního hospodářství. Podílí se na aktivitách v rámci mezinárodních vědeckých programů EUFORGEN – program na ochranu evropských lesních genetických zdrojů a ICP Forests – mezinárodní kooperativní program monitoringu lesů.