Aplikované výsledky pro obnovu a výchovu lesa (1)

Realizační výstupy vybraných výzkumných aktivit:

Uplatněné certifikované metodiky, mapy, užitné vzory a jiné výstupy:

2017:

NOVÁK, J. – DUŠEK, D. – KACÁLEK, D. – SLODIČÁK, M.: Pěstební postupy k dosažení vyváženého plnění produkční a rekreační funkce lesa. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 32 s. – Lesnický průvodce 14/2017. – ISBN 978-80-7417-154-3. (Výstup za TA04021541) (On-line)

NOVÁK, J. – DUŠEK, D. – KACÁLEK, D. – SLODIČÁK, M. – SOUČEK, J.: Pěstební postupy pro březové porosty 1. a 2. lesního vegetačního stupně. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 28 s. – Lesnický průvodce 13/2017. – ISBN 978-80-7417-151-2. (Výstup za TA04021532) (On-line)

NOVÁK, J. – DUŠEK, D. – KACÁLEK, D. – SLODIČÁK, M. – SOUČEK, J.: Pěstební postupy pro borové porosty 1. a 2. lesního vegetačního stupně. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 28 s. – Lesnický průvodce 12/2017. – ISBN 978-80-7417-150-5. (Výstup za TA04021532) (On-line)

NOVÁK, J. – HLÁSNY, T. – MARUŠÁK, R. – DUŠEK, D. – SLODIČÁK, M.: Využití dubů při adaptaci lesů ČR na změnu klimatu: pěstování a hospodářská úprava lesa. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 49 s. – Lesnický průvodce 11/2017. – ISBN 978-80-7417-155-0. (Výstup za QJ 1330233) (On-line)

SLODIČÁK, M. – KACÁLEK, D. – MAUER, O. – DUŠEK, D. – HOUŠKOVÁ, K. – JURÁSEK, A. – LEUGNER, J. – NOVÁK, J. – SOUČEK, J. – ŠPULÁK, O. – PODRÁZSKÝ, V. – ZOUHAR, V. : Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin v CHS borového a smrkového hospodářství. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 44 s. – Lesnický průvodce 7/2017. (Výstup za QJ1530298) (On-line)

ŠPULÁK, O. – SOUČEK, J.: Struktura lesního porostu přírodní památky Černá stráň včetně hodnocení charakteru mrtvého dřeva. Soubor specializovaných map s odborným obsahem. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 20 s. – Lesnický průvodce 8/2017. – ISBN 978-80-7417-137-6. (Výstup za 6779/2017-MZE-14151) (On-line)

2016:

HLÁSNY, T. – MARUŠÁK, R. – NOVÁK, J. – BARKA, I. – ČIHÁK, T. – SLODIČÁK, M. 2016. Adaptace hospodaření ve smrkových porostech České republiky na změnu klimatu s důrazem na produkci lesa. [Adaptation of forest management in spruce forests of the Czech Republic to climate change with emphasize on forest production]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. 59 s. – Lesnický průvodce 15/2016. – ISBN 978-80-7417-122-2. (Výstup za QJ1220316) (On-line)

REMEŠ, J. – NOVÁK, J. – ŠTEFANČÍK, I. – DUŠEK, D. – SLODIČÁK, M. – BÍLEK, L. – PULKRAB, K.: Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického a ekonomického optima ve smrkových porostech na CHS 43 a 45. [Methods of thinning for silvicultural, ecological and economic optimum of spruce forest stands in forest management units 43 a 45]. Certifikovaná metodika. Strnady, VÚLHM 2016. 27 s. – Lesnický průvodce 14/2016. – ISBN 978-80-7417-124-6. (Výstup za TA02021250) (On-line)

REMEŠ, J. – NOVÁK, J. – ŠTEFANČÍK, I. – DUŠEK, D. – SLODIČÁK, M. – BÍLEK, L. – PULKRAB, K.: Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického a ekonomického optima v bukových porostech na CHS 43 a 45. [Methods of thinning for silvicultural, ecological and economic optimum of beech forest stands in forest management units 43 a 45]. Certifikovaná metodika. Strnady, VÚLHM 2016. 27 s. – Lesnický průvodce 13/2016. – ISBN 978-80-7417-123-9. (Výstup za TA02021250) (On-line)

SOUČEK, J. – ŠPULÁK, O. – LEUGNER, J. – PULKRAB, K. – SLOUP, R. – JURÁSEK, A. – MARTINÍK, A.: Dvoufázová obnova lesa na kalamitních holinách s využitím přípravných dřevin. [Two-phase regeneration of forest stand on large calamity originated clear-cuts with utilisation of nurse stand]. Certifikovaná metodika. Strnady, VÚLHM 2016. 35 s. – Lesnický průvodce 10/2016. (Výstup za QJ1230330) (On-line)

2015:

SOUČEK, J.: Stanovení délky a průběh stínu v maloplošných obnovních prvcích. [Determination of shadow length and its path in various canopy gaps]. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 22 s. – Lesnický průvodce 2/2015. – ISBN 978-80-7417-090-4. (Výstup za QI102A085) (On-line)

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I.: Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 56 s. – Lesnický průvodce 3/2015. – ISBN 978-80-7417-097-3. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

2014:

SLODIČÁK, M. – KACÁLEK, D. – NOVÁK, J. – DUŠEK, D.: Výchova porostů s douglaskou. [Thinning of forest stands with Douglas-fir]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 23 s. – Lesnický průvodce 8/2014. – ISBN 978-80-7417-085-0. (Výstup za NAZV QI112A172; institucionální podpora)

ŠVIHLA, V. – ČERNOHOUS, V. – ŠACH, F. – KANTOR, P.: Metodické postupy optimalizace vodního režimu uspořádáním kultur v krajině. [Method procedure using optimization of water regime through arrangement of mixed culture in landscape]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 31 s. – Lesnický průvodce 9/2014. – ISBN 978-80-7417-086-7. (Výstup za NAZV QI112Aa174; institucionální podpora)

LEUGNER, J. – JURÁSEK, A. – MARTINCOVÁ, J.: Alternativní postupy pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti s akcentem na udržení nebo zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategií růstu. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 31 s. – Lesnický průvodce 5/2014. – ISBN 978-80-7417-082-9. (On-line)

Informace o projektových výstupech z let 2012-2017 připravil: Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Datum poslední revize stránky: 16. července 2019