Warning: include_once(admin/pages/_libs.php): failed to open stream: Invalid argument in C:\WWW\system\gen_page_html.php on line 24 Warning: include_once(): Failed opening 'admin/pages/_libs.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\WWW\system\gen_page_html.php on line 24 Warning: include_once(admin/pages/content/pages_libs.php): failed to open stream: Invalid argument in C:\WWW\system\gen_page_html.php on line 25 Warning: include_once(): Failed opening 'admin/pages/content/pages_libs.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\WWW\system\gen_page_html.php on line 25 Warning: implode(): Invalid arguments passed in C:\WWW\system\gen_page_html.php on line 104 Warning: implode(): Invalid arguments passed in C:\WWW\system\gen_page_html.php on line 104 Warning: implode(): Invalid arguments passed in C:\WWW\system\gen_page_html.php on line 104 Warning: implode(): Invalid arguments passed in C:\WWW\system\gen_page_html.php on line 104 VULHM - Lesnický průvodce - Certifiková metodika

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

Charakteristika:
V ediční řadě Lesnický průvodce jsou vydávány odborné příručky, které předkládají metodické postupy zaměřené na aktuální problematiku lesnické praxe. Tyto publikace napomáhají uplatňovat nové poznatky, získané v rámci aplikovaného výzkumu, v lesnické praxi, tj. u vlastníků a držitelů lesa a subjektů hospodařících v lesích a současně i u orgánů státní správy
a v neziskové sféře. Před vydáním každé metodiky je realizován proces certifikace, čímž je potvrzena odborná úroveň
a využitelnost předkládaných poznatků pro praxi lesního hospodářství.

V edici Lesnický průvodce publikují především vědečtí a výzkumní pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i., který je vydavatelem.

Texty lze využívat pouze ke studijním, vědeckým a nekomerčním účelům.

Rukopisy procházejí recenzním řízením.

Periodicita:
Vychází nepravidelně, obvykle 5 x ročně. Rozsah 30 – 50 stran, formát A5.
Náklad 250 výtisků.

ISSN 0862-7657 

© VÚLHM, v. v. i.

Redakce přijímá rukopisy v průběhu kalendářního roku, nejzažší termín pro odevzdání textu je každoročně 30. září.

Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Pokyny pro autory uvedeny zde

Kontakt pro příjem rukopisů:
Ing. Jan Řezáč
e-mail: rezac@vulhm.cz
tel.: +420 257 892 243, +420 724 576 008
 

TANABBO II - model pro hodnocení rizika napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým

Jakuš, R., Blaženec, M., Koreň, M., Barka, I., Lukášová, K., Lubojacký, J., Holuša, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

1/2017

Genetická charakterizace významných regionálních populací borovice lesní v České republice

Čáp, J. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

19/2016

Metody stanovení množství nadzemní biomasy borovice lesní v podmínkách hospodářského souboru 13 a 23

Remeš, J., Bílek, L., Zahradník, D.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

18/2016

Doporučené postupy pro využívání těžebních zbytků, přípravu půdy a obnovu borových porostů v podmínkách kyselých a chudých stanovišť nižších poloh

Remeš, J., Bílek, L., Ulbrichová, I., Borůvka, L.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

17/2016

Genetická charakterizace významných regionálních populací dubu zimního v České republice

Novotný, P. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

16/2016

Adaptace hospodaření ve smrkových porostech České republiky na změnu klimatu s důrazem na produkci lesa

Hlásny, T., Marušák, R., Novák, J. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

15/2016

Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického optima ve smrkových porostech na CHS 43 a 45

Remeš, J., Novák, J., Štefančík, I., Dušek, D., Slodičák, M., Bílek, L., Pulkrab, K.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

14/2016

Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického optima v bukových porostech na CHS 43 a 45

Remeš, J., Novák, J., Štefančík, I., Dušek, D., Slodičák, M., Bílek, L., Pulkrab, K.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

13/2016

Genetická charakterizace významných regionálních populací dubu letního v České republice

Novotný, P. a kol.

Mapová příloha

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

12/2016

Metodická příručka k určování domácích druhů topolů

Buriánek, V., Novotný, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

11/2016

Dvoufázová obnova lesa na kalamitních holinách s využitím přípravných dřevin

Souček, J., Špulák, O., Leugner, J., Pulkrab, K., Sloup, R., Jurásek, A., Martiník, A.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

10/2016

Chloroplastová sekvenační haplotypizace dubu pro stanovení původu a homogenity populací

Vlasák, J., Cvrčková, H., Máchová, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

9/2016

Studium variability populací buku lesního pomocí mikrosatelitových markerů

Cvrčková, H., Máchová, P., Poláková, L., Trčková, O.,  Žižková, E.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

8/2016

Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek

Nárovcová, J., Nárovec, V., Němec, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

7/2016

Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích

Bače, R., Svoboda, M.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

6/2016

Genetická charakterizace jedlé bělokoré pomocí mikrosatelitových markerů

Cvrčková, H., Máchová, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

5/2016

Genetická charakterizace významných regionálních populací buku lesního v České republice

Fulín, M. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

4/2016

Genetická charakterizace významných regionálních populací jedlé bělokoré v České republice

Fulín, M. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

3/2016

Využití otrávených lapáků ve formě trojnožek proti lýkožroutu smrkovému a lýkožroutu severskému

Holuša, J., Lubojacký, J., Lukášová, K.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

2/2016

Použití feromonových lapačů v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému

Zahradník, P., Zahradníková, M.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

1/2016

Archiv metodik

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 

Warning: Unknown: open(C:\WINDOWS\Temp\sess_f1641pj5aa34crpmdd556kto02, O_RDWR) failed: Invalid argument (22) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:\WINDOWS\Temp) in Unknown on line 0