Příručky a průvodci pro školkaře 2. část

Výběr z publikací pracovníků VS Opočno (2. část):

Níže uvedený seznam aplikačních výsledků pracovníků VS Opočno odkazuje na osm certifikovaných metodik, vzešlých v letech 2012-2017 z řešení některých dílčích úkolů v segmentu lesního školkařství a zakládání lesních porostů (koordinovala je Ing. J. Nárovcová, Ph.D.). Doplňují jej dva odkazy na recenzovanou metodiku a na návrh směrnic lesnického hospodaření (komplexní studii) při zajištění obnovy lesa ve vybraných horských ekosystémech Krkonoš (Souček et al. 2010) a Krušných hor (Šrámek et al. 2015):

Baláš, M., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Burda, P., Machovič, I., Martinů, V. (2018): Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 75 s. – Lesnický průvodce 1/2018. (Výstup za TA04021671) (On-line)

Burda, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M., Machovič, I. (2015): Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 56 s. – Lesnický průvodce 3/2015. – ISBN 978-80-7417-097-3. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

Dubský, M., Šrámek, F., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2016): Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny – jejich vlastnosti a použití. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. 34 s. – ISBN 978-80-87674-19-2. (Výstup za TA0302551) (On-line)

Nárovec, V., Němec, P., Nárovcová, J. (2017): Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. [The methodical recommendations for the diagnosis of soils in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 48 s. – Lesnický průvodce 16/2017. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2012): Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem. [Criteria of selection of Scots pine planting stock for sites threatened by drought]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. – Lesnický průvodce 6/2012. – ISBN 978-80-7417-061-4. (Výstup za MZE0002070203) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2013): Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin. [Silvicultural measures to maintain quality of young pine stands]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 32 s. – Lesnický průvodce 7/2013. – ISBN 978-80-7417-076-8. (Výstup za MZE0002070203) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V., Němec, P. (2016): Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimization of fertilization and soil management in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. – Lesnický průvodce 7/2016. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2014): Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. – Lesnický průvodce 2/2014. – [ISBN 978-80-7417-080-5]. (Výstup za TA02020335) (On-line)

Souček, J., Kriegel, H., Nárovec, V., Šach, F. (2010): Obnova lesa na lokalitách ohrožených introskeletovou erozí. [Forest regeneration on sites affected by introskeletal erosion]. Recenzovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2010 [2011]. 35 s. – Lesnický průvodce 2/2010. – ISBN 978-80-7417-029-4. (On-line)

Šrámek, V., Balcar, V., Buriánek, V., Havránek, F., Jurásek, A., Liška, J., Novák, J., Slodičák, M. a kol. [celkem 29 spoluautorů] (2015): Aktualizace studie „Lesnické hospodaření v Krušných horách“. [Návrh směrnic lesnického hospodaření pro přírodní lesní oblast 01 – Krušné hory]. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 195 s. (On-line)

Starší metodické příručky, vydané v nakladatelství Lesnická práce:

NÁROVEC, V.: Dicyklický růst výhonů u borovice a nápravná pěstební opatření v nejmladších kulturách. [Dicyclic growth of shoots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and the improvement silvicultural measures in the youngest pine cultures]. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2000. 31 s. [ISBN 80-86386-07-4]. (Publikace je nadále v nabídce nakladatelství).

NÁROVEC, V.: 100x o hnojení v lese. Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením. 2. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2001. 31 s. [ISBN 80-86386-16-3]. (Publikace je nadále v nabídce nakladatelství).

NÁROVEC, V.: O půdách v lesních školkách. Půdní podmínky v lesních školkách, jejich kontrola a vyhodnocování výsledků půdních rozborů. [Soils in forest nurseries]. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003. 27 s. [ISBN 80-86386-36-8]. (Publikace je již rozebrána). (On-line)

Později tyto příručky vyšly také v překladu do němčiny:

NÁROVEC, V.: 100x über die Düngung im Wald. Grundsätze der Verbesserung der Waldböden und der Ernährung der Waldbestände durch Düngung. 2. Ausg. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2002. 31 s. – ISBN 80-86386-21-X

NÁROVEC, V.: Dizyklisches Wachstum der Kieferntriebe und waldbauliche Korrekturmaßnahmen in den jüngsten Kulturen. 2. Ausg. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003. 31 s. – ISBN 80-86386-20-1

Informace ke zveřejnění na webových stránkách připravila: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 19. července 2019