Frýdl Josef, Ing. CSc.

E-mail:
Telefon:257 892 271
Mobil:602 263 284
Útvar:Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin
Linka:271
Funkce:Vědecký pracovník

Zabývá se provenienčním výzkumem smrku ztepilého, modřínu opadavého, jedle bělokoré a buku lesního, testováním potomstev modřínu opadavého z hybridizačních projektů, včetně přípravy a realizace šlechtitelských programů souvisejících s ověřováním zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin. Podílí se na realizaci programů orientovaných na záchranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin. Při řešení výzkumných projektů spolupracuje se zahraničními pracovišti. Je pověřen koordinací aktivit ČR v programu EUFORGEN.