Dostál Jaroslav, Ing. Bc.

E-mail:
Telefon:257 892 266
Útvar:Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin
Linka:266
Funkce:Výzkumný a vývojový pracovník

Zabývá se problematikou biotechnologií, záchrany genetických zdrojů a analýz DNA u lesních dřevin a problematikou spojenou s mezinárodními plochami a projekty. Vedoucí Laboratoře isoenzymových analýz lesních dřevin (monitoring genetických zdrojů pro ověřování původu reprodukčního materiálu, sledování genetické skladby původních populací lesních dřevin). Podílí se na aktivitách mezinárodního programu EUFORGEN – Program na ochranu evropských lesních genetických zdrojů.