Čihák Tomáš, Ing. Ph.D.

E-mail:
Telefon:257 892 252
Mobil:724 006 555
Útvar:Útvar ekologie lesa
Linka:252
Funkce:Výzkumný a vývojový pracovník
foto Čihák Tomáš

Odborné zaměření

  • Ekologie lesa
  • Růst a přírůst stromů a porostů (dendrometrie)
  • Biomasa lesních dřevin
  • Vápnění lesních porostů

Profil na Research Gate.

Životopis

  • 2018: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, titul Ph.D. v oboru „Hospodářská úprava lesa“, téma dizertační práce „Růst a produkce hlavních středoevropských dřevin v podmínkách změny klimatu, Simulace a doporučení pro management lesa“.
  • 2013: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, titul Ing. studijní obor lesnictví, Diplomová práce na téma „Kvantifikace biomasy lípy malolisté (Tilia cordata Mill.)“.
  • 2011: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, titul bakalář ve studijním oboru lesnictví, Bakalářská práce na téma „Výpočet nadzemní biomasy smrku ztepilého (Picea Abies /L./) v oblasti Orlických hor“.

Projekty