Průvodci a příručky pro školkaře 3. část

Výběr z publikací pracovníků VS Opočno (3. část):

Níže uvedený seznam cca tří desítek aplikačních výsledků pracovníků Výzkumné stanice Opočno odkazuje na některé z publikačních výstupů, týkajících se segmentu lesního školkařství a zakládání lesních porostů (včetně aktivit Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola). Výběrový soubor prací preferuje zejména přednášky a referáty na seminářích Sdružení lesních školkařů ČR, popř. Združenia lesných škôlkarov Slovenskej republiky. Odkazované aplikační výstupy pro tuto úzce ohraničenou oblast VaVaI náležejí k  řešení dílčích resortních výzkumných úkolů s institucionální podporou MZe, popř. ve veřejných soutěžích získaných grantů s řešením v letech 2012-2022:


2023:

Hreus S., Nárovec V., Nárovcová J. 2023. Vybrané aspekty zúrodňování půd v lesních školkách pomocí bazických silikátových hornin. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2023. Sborník příspěvků ze semináře. Třemošnice-Starý Dvůr, 7. června 2023. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 14–17. – ISBN [on-line] 978-80-908196-4-1.  (Výstup za TH04030346 a MZE-RO0123) (Sborník on-line)

Nárovcová J. 2023. Testování pěstebních obalů pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2023. Sborník příspěvků ze semináře. Třemošnice-Starý Dvůr, 7. června 2023. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 26–30.  – ISBN [on-line] 978-80-908196-4-1. (Výstup za institucionální podporu MZE-RO0123) (Sborník on-line)

Nárovec V. 2023. O půdní úrodnosti, ekologickém zemědělství a perspektivním udržitelném hospodaření na půdách lesních školek. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2023. Sborník příspěvků ze semináře. Třemošnice-Starý Dvůr, 7. června 2023. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 31–35. – ISBN [on-line] 978-80-908196-4-1.  (Výstup za TH04030346 a MZE-RO0123) (Sborník on-line)


2022:

Hreus S., Nárovec V., Němec P. 2022. Zkušenosti z aplikačních zkoušek pomocné půdní látky Brozit. [Experience from application tests of soil improver Brozit]. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2022. Sborník odborných příspěvků. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 29–33. – ISBN [print] 978-80-908196-0-3; ISBN [on-line] 978-80-908196-1-0. (Výstup za TH04030346 a MZE-RO0118) (Sborník on-line)

Nárovcová J., Dubský M., Nárovec V., Reich J., Valenta J. 2022. Použití hnojiv se zeolity v lesním školkařství. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. MZE-68183/2022-13123 ze dne 28. 11. 2022). 1. vydání. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice: 28 s. In: Vulhmop.cz [online]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/metodika-TH04030217-web.pdf [cit. 2023-04-26]. (Výstup za TH04030217) (On-line)

Nárovcová J., Nárovec V. 2022. Vybrané aktivity Výzkumné stanice Opočno na úseku inovací systémů hnojení půd v lesních školkách. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2022. Sborník odborných příspěvků. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 46–51. – ISBN [print] 978-80-908196-0-3; ISBN [on-line] 978-80-908196-1-0. (Výstup za TH02030785 a MZE-RO0118) (Sborník on-line)

Nárovcová J., Nárovec V., Němec P. 2022. Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimization of fertilization and soil management systems in forest tree nurseries]. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. MZE-67234/2022-16222/M249 ze dne 25. 11. 2022). 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 59 s. – Lesnický průvodce 6/2022. (Výstup za TH04030346) – ISBN 978-80-7417-241-0. (On-line k dispozici na stránkách LIC)

Nárovec V. 2022. Kapitoly o sazenicích a půdách v lesních školkách. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce: 204 s. – ISBN 978-80-7458-140-3. (Výstup za TH04030346 a MZE-RO0118) (Publikace je v nabídce nakladatele)


2021:

Hreus S., Nárovec V. 2021. Představení pomocné půdní látky Brozit – amfibolitové bazické moučky z lomu Mirošov. Informace pro lesnickou praxi. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2021. Sborník odborných příspěvků. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 29–34. – ISBN 978-80-906781-8-7. (Výstup za MZE-RO0118) (Sborník on-line) (Tisková a on-line podoba 2.  verze sborníku s odlišnou paginací od České technologické platformy pro zemědělství: s. 27–31)

též In: Ctpz.cz [online]. Publikováno: 14. 6. 2021 [cit. 22-07-2021]. Dostupné na World Wide Web: https://www.ctpz.cz/media/upload/1623673051_12-lesni-skolky-sbornik-2.pdf

Nárovcová J. (ed.) et Kuneš I., Nárovec V., Novotný R. 2021. Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalu rozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě. [Redakčně upravená závěrečná zpráva a souhrnný realizační výstup projektového zadání č. 085 Grantové služby Lesů České republiky; březen 2021]. Hradec Králové, Lesy České republiky [Zhotovitel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno]: 136 s. (Výstup za GS-LCR-085) (On-line)

Nárovcová J., Nárovec V. 2021. Vybrané zkratky s potenciálem uplatnění v segmentu lesního školkařství a zakládání lesů. Informace pro lesnickou praxi. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2021. Sborník odborných příspěvků. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 40–46. – ISBN 978-80-906781-8-7. (Výstup za MZE-RO0118) (Sborník on-line)

Nárovcová J., Nárovec V., Němec P. 2021. Metodická doporučení pro pěstování kultur zeleného hnojení v lesních školkách. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 62 s. – Lesnický průvodce 6/2021. (Výstup za TH04030346) (On-line)

Nárovec V. 2021. Kdy příště se budou upravovat kritéria pro třídění sadebního materiálu lesních dřevin? Diskusní příspěvek. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2021. Sborník odborných příspěvků. Digitální verze. 1. vydání. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 71–78. – ISBN 978-80-906781-9-4. (Výstup za TH02030253) In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno: 8. 4. 2021 [cit. 2022-03-03]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/Sbornik-aktualni-problematika-2021.pdf (Sborník on-line) (Tisková a on-line podoba 2.  verze sborníku s odlišnou paginací od České technologické platformy pro zemědělství: s. 58–63)


2020:

Nárovcová J., Nárovec V. 2020. Sadební materiál lesních dřevin obchodovatelné a standardní jakosti – názvoslovné interpretace (2. část). Informace pro lesnickou praxi. In: Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2020. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2020. Třebíč, 5. – 6. 2. 2020. Sestavila J. Kostelníková. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR 2020, s. 63–68.  (Výstup za MZE-RO0118) (On-line)

Nárovcová J., Nárovec V., Dubský M., Reich J., Valenta J. 2020. Efektivní užití nových granulovaných směsných hnojiv typu NKMg v lesních školkách. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice: 30 s. In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno: 28. 12. 2020 [cit. 2022-03-04]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/Web-hnojivo-NKMg-zzw.pdf (Výstup za TH02030785) (On-line)


2019:

Martinec, P., Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2019): Východiska pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin při současné kalamitní situaci v ČR. In: Zahradník P. (ed.): Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. Sborník příspěvků. Praha, 5. 2. 2019. Praha, Česká lesnická společnost 2019, s. 33–37. (Výstup za TH02030253) (Rukopis on-line) (Příspěvek ve sborníku)

Martinec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Němec, P. (2019): Vybrané aspekty zajišťování a užívání sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa v ČR. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2019. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Liptovský Ján, 19. – 20. 6. 2019. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2019, nestránkováno. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2019a): Standardní výsadbyschopný sadební materiál obvyklé obchodní jakosti – názvoslovné interpretace (1. část). Informace pro lesnickou praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 51–57. – ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2019b): Listnaté poloodrostky – návrh na zpětné doplnění výškového rozpětí 51–80 cm u standardů morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 75–82. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J. (2019a): Normativní hlediska při posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin (excerpce z tuzemských technických norem). Informace pro lesnickou praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 59–74. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J. (2019b): Měnící se požadavky na morfologickou kvalitu školkařských výpěstků a na stabilizaci půdní úrodnosti v lesních školkách. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 83–90. (Výstup za TH04030346) (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J., Burda, P., Machovič, I. (2019a): Prostokořenné poloodrostky listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. [Rekapitulace výzkumu z let 2012-2017]. In: Vulhm.cz [online]. Publikováno 19. 2. 2019 [cit. 22-10-2019]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/prostokorenne_poloodrostky_listnatych_drevin (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J., Burda, P., Machovič, I. (2019b): Prostokořenné poloodrostky lesních dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Martinec P. (ed.): Aktuální problematika školkařství ČR v roce 2019. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2019. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 12. – 13. února 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 47–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Sborník on-line)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Čížková, L., Martinec, P. (2019): Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2019: 45 s. – ISBN 978-80-906781-6-3. (Výstup za TH02030253) In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno 23. 9. 2019 [cit. 23-09-2019]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/Vady-smld-web.pdf  (On-line)


2018:

Baláš, M., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Burda, P., Machovič, I., Martinů, V. (2018): Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 75 s. – Lesnický průvodce 1/2018. (Výstup za TA04021671) (On-line)

Baláš, M., Nárovcová, J., Kuneš, I., Nárovec, V., Burda, P., Machovič, I., Šimerda, L. (2018): Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 59 s. – Lesnický průvodce 2/2018. – ISBN 978-80-7417-146-8. (Výstup za MZE-RO0118 a QJ1220331) (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J., Burda, P., Machovič, I. (2018): Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Martinec P. (ed.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR, s. 54–65. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Sborník on-line)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Dubský, M. (2018): Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. Certifikovaná metodika. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 73 s. – Lesnický průvodce 8/2018. – ISBN 978-80-7417-165-9. (Výstup za MZE-RO0118) (On-line)


2017:

Burda, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2017): Zakládání a obnova lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin je nadále aktuální téma – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Martinec P. (ed.): Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 65–69. (Výstup za TA04021671) (Sborník on-line)

Nárovec, V. (2017): Východiska pro návrhy soustav hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [A basis for the design of fertilization systems and soil management in forest nurseries]. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2017. 80 s. – ISBN 978-80-7458-093-2.  (Výstup za TA04021467) (Publikaci je možné objednávat v nakladatelství Lesnická práce).

Nárovec, V., Nárovcová, J., Dubský, M. (2017): Užitné vlastnosti lesnických pěstebních substrátů s podílem tmavé rašeliny – ohlédnutí do minulosti a shrnutí certifikované metodiky. In: Martinec P. (ed.): Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 55–64. (Výstup za TA0302551) (Sborník on-line)

Nárovec, V., Němec, P., Nárovcová, J. (2017): Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 48 s. – Lesnický průvodce 16/2017. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Němec, P., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2017): Odběry půdních vzorků při agrochemické půdní kontrole v podmínkách společnosti Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem. In: Martinec P. (ed.): Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 49–54. (Výstup za TA04021467) (Sborník on-line)


2016:

Dubský, M., Šrámek, F., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2016): Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny – jejich vlastnosti a použití. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. 34 s. – ISBN 978-80-87674-19-2. (Výstup za TA0302551) (On-line)

Martinů, V., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M., Machovič, I., Burda, P. (2016): Speciální dlouhodobě působící hnojivo s humitanem draselným pro využití v lesním hospodářství. Užitný vzor č. 30138. Zapsáno 13. 12. 2016. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví. Majitelé: ECOLAB Znojmo, s. r. o; VÚLHM, v. v. i.; ČZU v Praze; Ing. Pavel Burda, Ph.D.; DENDRIA, s. r. o., Frýdlant. (Výstup za TA04021671) (Odkaz na RIV)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2016): Zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesním školkařství České republiky. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467) (On-line) (Sborník příspěvků na stránkách vydavatele)

Nárovcová, J., Nárovec, V., Němec, P. (2016): Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. – Lesnický průvodce 7/2016. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Nárovec, V. (2016a): Prověřování kvality zdroje závlahové vody v lesních školkách. In: Martinec P. (ed.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 54–59. (Výstup za TA02020335) (On-line)

Nárovec, V. (2016b): Doporučení pro výběr půd k pěstování prostokořenných poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. In: Martinec P. (ed.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 37–42. (Výstup za QJ1220331) (Sborník on-line)

Nárovec, V. (2016c): Využívání agrochemické půdní kontroly v lesním školkařství České republiky. In: Martinec P. (ed.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 43–50. (Výstup za TA04021467) (Sborník on-line)

Nárovec, V. (2016d): Jakým směrem se v tuzemském lesním školkařství bude ubírat smluvní pěstitelství? Editorial. In: Martinec P. (ed.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 5–10. (Výstup za TA04021467) (Sborník on-line)


2015:

Burda, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M., Machovič, I. (2015a): Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 56 s. – Lesnický průvodce 3/2015. – ISBN 978-80-7417-097-3. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

Burda, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M., Machovič, I. (2015b): Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries – summary of certified methodology. [Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách – souhrn certifikované metodiky]. In: Houšková K. & Černý J. (eds.): Proceedings of Central European silviculture. Křtiny, 2. 9. – 4. 9. 2015. Brno, Mendelova univerzita v Brně 2015, s. 9–18. – ISBN 978-80-7509-308-3. (Výstup za QJ1220331)

Šrámek, F., Dubský, M., Janoušek, J., Horňák, P., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2015): Substrát s podílem tmavé rašeliny pro pěstování krytokořenné sadby lesních dřevin. Užitný vzor č. 28708. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví: 2 s. [Číslo přihlášky: 2015-31440. Datum zápisu do rejstříku: 13. 10. 2015. Číslo zápisu: 28708. Majitelé: Průhonice, VÚKOZ; Rašelina a. s., Soběslav II; Jíloviště, VÚLHM]. (Výstup za TA03020551)


2014:

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2014): Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách. In: Pacovský M. (ed.): Malé lesní školky, ano či ne? Sborník referátů přednesených na odborném semináři středočeské regionální organizace SVOL v ČR. Jemniště, 10. září 2014. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2014, s. 16–23. – ISBN 978-80-7458-060-4. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Nárovec, V. (2014): Požadavky na kvalitu závlahové vody v lesních školkách. In: Pacovský M. (ed.): Malé lesní školky, ano či ne? Sborník referátů přednesených na odborném semináři středočeské regionální organizace SVOL v ČR. Jemniště, 10. září 2014. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2014, s. 12–15. – ISBN 978-80-7458-060-4. (Výstup za MZE0002070203) [Výzkumný záměr podporovaný MZe ČR – Rozhodnutí č. RO0114 (č.j. 8653/2014-MZE-17011)]. (Příspěvek on-line).

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2014): Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. – Lesnický průvodce 2/2014. – ISBN 978-80-7417-080-5. (Výstup za TA02020335) (On-line)


2013:

Dubský, M., Šrámek, F., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2013): Požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti organických pěstebních substrátů používaných při výrobě krytokořenného materiálu lesních dřevin. In: Češka P. & Draštík P. (eds.): Certifikace PEFC – trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR. Krytokořenný sadební materiál. Sborník referátů. Praha, Česká lesnická společnost 2013, s. 18-30. (Výstup za TA0302551) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2013a): Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin. [Silvicultural measures to maintain quality of young pine stands]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 32 s. – Lesnický průvodce 7/2013. – ISBN 978-80-7417-076-8. (Výstup za MZE0002070203) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2013b):. Netvárnost borovic v nejmladších kulturách východního Polabí. In: Novák J., Slodičák M. a Kacálek D. (eds.): Aktuální problémy pěstování lesa. Sborník přednášek odborného semináře. Opočno, 28. 11. 2013. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2013, s. 14–17. – ISBN 978-80-7417-070-6. (Výstup za MZE0002070203) (Sborník on-line)


2012:

Jurásek, A., Mauer, O., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2012): ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. Česká technická norma. [Forest tree species planting stock. Czech standard CSN 48 2115]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2012. 23 s.

Jurásek, A., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2012):  Změny ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin v rámci revize provedené v roce 2012. In: Foltánek V. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2012. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaném Sdružením lesních školkařů ČR pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství. Kutná Hora [Hotel U Kata], 27. – 28. listopadu 2012. Brno, Tribun EU, s. 35–38. (Výstup za MZE0002070203)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2012): Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem. [Criteria of selection of Scots pine planting stock for sites threatened by drought]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. – Lesnický průvodce 6/2012. – ISBN 978-80-7417-061-4. (Výstup za MZE0002070203) (On-line)


Starší metodické příručky, vydané v nakladatelství Lesnická práce:

Nárovec, V. (2000): Dicyklický růst výhonů u borovice a nápravná pěstební opatření v nejmladších kulturách. [Dicyclic growth of shoots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and the improvement silvicultural measures in the youngest pine cultures]. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2000. 31 s. [ISBN 80-86386-07-4].

Nárovec, V. (2001): 100x o hnojení v lese. Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením. 2. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2001. 31 s. [ISBN 80-86386-16-3]. (Publikace ještě donedávna /2022/ bývala v nabídce nakladatelství Lesnická práce. Aktuální stav je nutné ověřit dotazem právě tam.)

Nárovec, V. (2002): 100x über Düngung im Wald. [100x o hnojeni v lese]. 2. Aufgabe. Kostelec nad Cernymi lesy, Lesnicka prace, s.r.o. (GmbH) Verlag und Edition 2002: 31 S. – ISBN 80-86386-21-X. (On-line:  100x über Düngung im Wald).

Nárovec, V. (2003): O půdách v lesních školkách. Půdní podmínky v lesních školkách, jejich kontrola a vyhodnocování výsledků půdních rozborů. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce: 27 s. (Výstup za CEZ:M.99:01) (On-line)

 


Informace ke zveřejnění na webových stránkách připravila: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 20. dubna 2024 (18:30 h)

/sr/