Ukončená výběrová řízení

Všechny ukončené veřejné zakázky instituce jsou evidovány na profilu zadavatele

Poptávka - Prodej pozemku v Kostelci u Křížku

Zřízení Národní banky osiva – VS Kunovice

Laboratorní rozbory pro VS Opočno v letech 2014 - 2016

Zařízení pro řízené zmrazování a dlouhodobé uchovávání vzorků - zrušeno

Lesní a ostatní pozemky - poptávkové řízení

Poptávka - Prodej pozemku v Kostelci u Křížku