Pěstování lesa PF2014

Šťastný nový rok 2014 Vám přeje kolektiv pracovníků Výzkumné stanice Opočno

Pozn.: Dílčí obrázky, vyobrazené na novoročence, včetně doprovodných textů, jejich fontů a celkového designu novoročenky jsou výstupem individuální tvůrčí grafické práce pracovníků agentury Regereklama, Opočno. Z jejich široké nabídky produktů a cílených kolekcí novoročních přání jsme pro letošní rok vybrali návrh č. A049, který zobrazuje prýty smrku pichlavého (Picea pungens Engelm.) se šiškami borovice lesní (Pinus sylvestris L.).

(sr)

Rozcestník pro vybrané webové stránky útvaru pěstování lesa:

VÚLHM, v. v. i. Strnady (nadřazené stránky):

Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno) obecně:

Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno) osobnosti:

Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno) výzkumné projekty, zadání, úkoly a granty:

Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno) vybrané příklady aplikovaných výsledků výzkumných projektů:

Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola (ZL ŠK):

Koordinační, projektové a řešitelské aktivity pracovníků Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola:

 • Výstupy projektu GS-LČR-085 (řešení úkolu probíhá v letech 2018-2020; webová stránka uvádí soupis excerpovaných primárních pramenů pro projekt Grantové služby LČR)
 • Aktuality z řešení projektu TH02030785 Hnojiva pro lesní hospodářství (2017-2020): rešerše „Hnojiva pro lesní hospodářství – sdílené zdroje“ (řešitel: Ing. R. Novotný, Ph.D.)
 • Výstupy projektu TH02030253 Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa (projekt TAČR interního označení „Vady“ z let 2017-2019)
 • Prostokořenné poloodrostky listnatých dřevin – rekapitulace výzkumu PONG z let 2012-2017 (příklad prezentace objektových projektů z let 2012-2017)
 • Výstupy projektu GS-LČR-048 (informace o projektu pro Grantovou službu Lesů České republiky z let 2015-2017; koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.)
 • Výstupy projektu TA04021671 (TA ČR) uplatnění poloodrostků a odrostků nové generace (PONG) v zalesňovací praxi (projekt z období let 2014-2017)
 • Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek (informace o průběhu řešení a výsledcích projektu TA04021467 z let 2014-2017)
 • Výstupy projektu TA04021467 (publikační a aplikované výstupy projektu TA ČR, zaměřenému na problematiku péče o půdu v lesních školkách)
 • Lesnické pěstební substráty (poznatky a zkušenosti z řešení projektu TA03020551) – projekt, řešený s letech 2013-2016 spolu s VÚKOZ, v. v. i. Průhonice
 • Výstupy projektu TA02020551 (problematika rašelinových pěstebních substrátů pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin)
 • Výstupy projektu QJ1220331 (informace o projektu NAZV – „KUS“ k problematice poloodrostků a odrostků nové generace) – projekt ZL ŠK z let 2012-2016
 • Produkce 1letých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin (informace o řešení projektu TA02020335 v letech 2012-2015; koordinátorka: Ing. J. Nárovcová, Ph.D.)
 • Výstupy projektu TA02020335 (problematika jednoletých školkařských výpěstků subkategorie krytokořenných semenáčků výškové třídy 51-80 cm)

Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování:

Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno) knihovna:

Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno) osobní sdělení, různorodé informace, webové stránky a odkazy na ně:

Datum poslední aktualizace stránky: 13. 9. 2019 (11:00 h)

Podklady (individuální stránky) a příprava rozcestníku: útvarová redakce na VS Opočno

Rozcestník připravil: /sr/